TEADLASED SELGITASID VÄLJA, millises kodus kasvavad õnnelikud lapsed
pilt: Shutterstock

USA teadlased on selgitanud välja, et inimesed, kellele lapsepõlv seostub positiivsete emotsioonide ja õnnelikkusega, on sotsiaalselt küpsemad, neil on kõrgem eneseusk ja nad elavad tervislikumat elu. Lastepsühholoog Ene Raudla sõnul algab õnnelik lapsepõlv armastavast kodust ja headest peresuhetest, kuid väga palju mõjutab ka väline keskkond, kus laps üles kasvab.

Lapsepsühholoog Ene Raudla sõnul saab õnnelik lapsepõlv alguse kodust, kus peresuhted on korras ja üksteist hoitakse. Ent väga suur osa sellel, milliseks me kasvame, on ka välisel elukeskkonnal. Looduse lähedus, mänguala ja -väljakute olemasolu, koduümbruse valgustus ning suhted naabrite ja kogukonnaga tervikuna aitavad laduda närvisüsteemile tugevat vundamenti.

USA teadlased organisatsioonist Funders’ Network for Smart Growth and Livable Communities on uurinud, kuidas täpselt elukeskkond lapsi mõjutab: juba paariaastaselt hakkab laps maailma enda ümber avastama ja nii on oluline, et tema ümber oleks toetav ja innustav väliskeskkond. Näiteks on USA-s läbi viidud uuringud tõestanud, et lapsed, kel on võimalus looduses mängida, on tulevikus enesekindlamad, nad on loomingulisemad ja ka vastutustundlikumad. Kasvava lapse jaoks on tähtis "meie" tunne ning see, milliseks tema maailmapilt kujuneb. Palju sõltub ka sellest, kui head on inimeste omavahelised suhted piirkonnas, kus elatakse ning kas üksteist toetatakse. Määrav roll on sellelgi, kas kodukoha läheduses asuvad head lasteaiad ja koolid.